Bu dersin amacı, öğrencilere, bir gerçek kişinin ölümü üzerine ortaya çıkan hukuki ilişkilerin ve miras bırakanın intikale elverişli özel hukuk ilişkilerinin akıbeti hakkında lisans düzeyinde bilgiler vermektir. Miras hukuku dersinde, özellikle, öğrencilerin, miras hukukunun temel kavramlarına ve ilkelerine hâkim olması amaçlanmakta; mirasta hak sahipliği, ölüme bağlı tasarruflar, miras bırakanın terekesi üzerinde tasarrufta bulunabilme yetkisi ve bunun sınırları hakkında temel bilgiler verilmesi hedeflenmektedir.