Temel hukuk prensipleri, hukuk anlayışı ve hukuk muhakemesinin esasları, genel hukuk prensipleri, adalet ve eşitlik kavramları, hukukun kaynakları, hukukun ortaya çıkışı, işlevi, düzenleyici karakteri, hukukun meşruluğu, sosyal düzen kavramı hukuk başlangıcı dersinin konusunu oluşturmaktadır. Ders, hukuk metodolojisinin temel prensiplerine özet niteliğinde bir girişle desteklenmektedir