Bu ders öğrenciye, Diyabet hastalığına ilişkin kavram, ilke, yöntem ve tekniklerle ilgili teorik bilgileri verme, uygulama becerisi kazandırma, Diyabetin tanı ve tedavi yöntemleri, Diyabet ve beslenme, Diyabet ve egzersiz, İnsülin tedavisi ve yöntemi, Oral antidiabetik tedavinin yöntemi, Çocukluk çağında diyabet, Diyabet ve gebelik, Diyabette ayak bakımı, Diyabette genel sağlık önerileri, Besin ögeleri kan glukozu ilişkisi, tıbbi beslenme tedavisi ile ilişkisini açıklar. Kendi kendini izleme tedavi ve rehabilitasyon ilkelerini öğretmeye yönelik bir derstir. Bu ders doğrultusunda Diyabetes mellitüs hastalığının fizyopatolojisi ve sınıflandırılması, klinik değerlendirme prensipleri, hormonlar/insülin çeşitleri/duyarlılığı ve direnci, komplikasyonlar, nefropati, inflamasyon, karbonhidrat sayım ve glisemik yük, bağlantılı hastalıklar konu başlıkları ele alınır.