Bu ders ile hastalara yönelik tıbbi beslenme tedavisi, diyaliz hastalarında protein Enerji Malnutrisyonunun önemi, vücuttaki yağ ve somatik protein depolarının gizli kaybı, azalmış serum protein konsantrasyonları, kötü performans status ve fonksiyonlar, diyaliz sırası sıvının önemi, İmmunolojik indeksleri, Periferik lenfosit sayısını, Lenfosit fonksiyon testlerini, Gecikmiş tipte deri reaksiyonlarını, İmmunoglobulin düzeylerini, tanıda kullanılan testleri, bu testlerin altın standarlarınının neler olduğunu, diyaliz öncesi ve sonrası beslenme tedavisi ilk eve prensipleri, asidozun düzeltilmesi, aneminin düzeltilmesi, Hiperparatiroidinin düzeltilmesini, diyetle optimal protein ve kalori alımının nasıl olması gerektiğini bilir ve kişilerin günlük ihtşyacına göre hesaplamayı öğrenir. Bu ders kapsamında diyaliz tedavisi ve amaçları, çocuk ve yetişkin hastalarda periton diyaliz uygulaması ve periton diyalizde beslenme, çocuk ve yetişkin hastalarda hemodiyaliz uygulaması ve hemodiyalizde beslenme konu başlıkları işlenir.