Bu dersin amacı dünyada ve toplumda görülen mikro besin ögesi yetersizliklerini tanımlayabilme, biyolojik gereksinimlerinin temelleri ve gereksinimleri karşılayacak besin kaynaklarının anlaşılması, metabolik süreçler çerçevesinde yararlı ve zararlı etkilerinin açıklanması, besin ögesi yetersizliklerini önleme ve kontrol programlarını teorik olarak öğrenebilme, ve bu konu ile ilgili araştırmaları tartışarak yorumlayabilme. Besin ögesi yetersizliklerini önleme ve kontrol programlarını uygulama alanlarına dahil edebilme. Bu ders süresince toplumlarda sıklıkla görülen beslenme yetersizliği sorunlarının tanımlanması, obezite-zayıflık, yeme davranışı bozuklukları, demir yetersizliği anemisi, iyot yetersizliği hastalıkları, folat yetersizlikleri, çinko yetersizliği, A vitamin yetersizliği hastalıkları, B12 vitamini yetersizliği, diğer vitamin yetersizlikleri ve dünyada uygulanan program ve politikalar gibi konular işlenecektir.