Azerbaycan Türkçesi ve Gagavuz Türkçesinin sözvarlığını, yazım ve dil özelliklerini öğretmek, bu bu lehçlerin dil yönünden incelemelerini gerçekleştirebilecek düzeyi sağlamaktır.