Bu ders; Uygulamalı Davranış Analizinin Temelleri,Hedef Davranış Belirleme ve Tanımlama,Hedef Davranışı Değerlendirme, Dolaylı-Doğrudan değerlendirme, Tek Denekli Araştırmalar,Uygun Davranışı Arttırma-Yeni Davranış Kazandırma Pekiştirme,Davranış Öncesi Uyaranlar,Zincirleme-Şekil Verme ,Sembol Pekiştirme,Davranış Azaltma/Ortadan Kaldırma,Ayrımlı Pekiştirme,Söndürme-Hoşa Giden Uyaran Çekme,Hoşa Gitmeyen Uyaran Verme ve Örnek Uygulamalar,Davranış Değişikliğinde Kalıcılık ve Genellemenin Sağlanması,Örnek Uygulamalar; konularını içermektedir.