Merhaba Muesser Hanım

ODYM202 Mesleki uygulama dersini bu dönem vermekteyim.  Ders notları ve kaynakları yükleyebilmem için dersin moodle sisteminde üzerime açılmasını saygılarımla arz ederim.

Doç Zahra Polat