Kesim teknikleri uygulanarak sebze, et, tavuk ve balık hazırlama ile çorbaların ve sosların yapımının öğretilmesi konuları dersin girişini oluşturmaktadır.Temel pişirme teknikleri olan Kuru Isıda pişirme teknikleri Nemli Isıda pişirme teknikleri öğretilerek öğrenci endüstri için hazır hale getırılmektedir.Teorik dersler ve tamamlayıcı laboratuar uygulamaları. Bu dersin amacı, öğrencilerin Mutfak Sanatlarına Giriş dersinde kazandığı temel beceri ve bilgileri geliştirerek, uluslararası otel ve restoran sektöründeki ticari mutfaklarda gereken orta ve ileri düzey bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamaktır. Öğrenciler, yiyecek kültürünü öğrenip inceler, küresel, ulusal ve bölgesel bakış açılarıyla gıda sektöründeki trendleri ve pazardaki itici güçleri analiz eder ve aşçılık tekniklerini farklı mutfaklarda uygulamaya koyar.