Ders kapsamında icra ve iflâs hukukuna ilişkin genel bilgiler, şikâyet, icra ve iflâs dairelerinin yapılandırılması ile görev ve sorumlulukları, genel haciz yoluyla takip yolu ve özel takip yolları anlatılmaktadır.