Bu dersin amacı organik ve inorganik maddelerin özelliklerini, bitki büyümesi ve gelişmesi açısından işlevlerini tanıtmaktır. Bitki besin elementlerinin metabolizmaları ve gübreler hakkında genel bilgiler verilir. Bu dersin kapsamı içerisinde; bitkisel materyallerin özellikleri, mutlak gerekli ve gerekli elementlerin tanıtımı, önemleri, makro ve mikro(iz-eser) elementler, bitki besin elementleriyle enzimler arasındaki ilişkiler, katyon değişim kapasitesi ve bitkiler tarafından alınabilir formlara dönüşmeleri, alınmaları (aktif ve pasif), bitki bünyesinde taşınmaları öğretilir. Bitki besin elementlerinin kaynakları, suda eriyebilen gübreler, yavaş çözünen gübreler ve fertigasyon hakkında bilgiler verilir. Bitki besin elementlerinin bitkilerdeki eksiklik ve fazlalık belirtileri, giderilme yöntemleri, gübrelemeye bağlı olarak toprak ve su kirlenmesi bu dersin kapsamı içerisinde öğretilir.