Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin denetleme organı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, insan haklarının birbirinden ayrılmasının mümkün olmadığını kabul ederek, ekonomik ve sosyal hakları artan bir sıklıkla AİHS’nde yer alan kimi hakların bünyesinde incelemektedir. Bu derste söz konusu kararlar incelenerek Ayrımcılık Yasağını değinilecektir.