Kişisel Verilerin Korunması dersinde, kişisel verilerle ilgili Türk hukuku, KKTC hukuku ve AB hukuku düzenlemelerinin incelenmesi hedeflenmektedir.