Bu dersin amacı; Kalp damar hastalıklarının oluşumunda ve tedavisinde beslenmenin etkisini, öğrenmek Kalp damar hastalıklarında kişiye özgü beslenme programlarını geliştirmektir. Bu ders kapsamında; koroner arter hastalıklarının etiyolojisi ve klinik bulguları, koroner arter hastalıkları ve enerji, koroner arter hastalıkları ve karbonhidratlar, koroner arter hastalıkları ve posa, koroner arter hastalıkları ve proteinler, koroner arter hastalıkları ve yağlar, koroner arter hastalıkları ve vitaminler, koroner arter hastalıkları ve mineraller, koroner arter hastalıkları ve biyoaktif bileşenler, hipertansiyon, etyolojisi ve klinik bulguları, hipertansiyonda beslenme tedavisi konuları yer almaktadır.