mesleki uygulamasını tamamlayamayan öğrenciler iiçin vakalarla derslerin işlenmesi kararı alındı. bu derslerin işlenebilmesi için