Construction Site Training covers the works during the construction period of a building on the site.  Students are required to have an experience on structural and constructional works of the building; work flows and organization of the site.

Şantiye Stajı, projelendirilmesi tamamlanmış bir binanın arsa üzerindeki inşası süresinde gerçekleştirilen yapım işleri ve çalışma planı konularını kapsamaktadır.  Öğrenci, bina yapım sürecinde altyapı, kaba yapı ve ince yapı işlerinin nasıl organize edildiğini, iş akışı ve iş güvenliğinin nasıl sağlandığını deneyimler.  Bunun yanısıra tüm inşaat üretim işlerinin nasıl imal edildiğini, bir binanın mimari ve mühendislik projeleri ile yönetmeliklere uygun olarak nasıl gerçekleştirildiğini öğrenir.