Architectural Office Training covers the works during the architectural design of a building in an architectural design office. Students are required to have an experience on architectural office works, work flow and organization in the office.

Mimari Büro Stajı, projelendirilmesi yapılmakta olan bir binanın mimari büroda gerçekleştirilen tasarım işleri ve çalışma planı konularını kapsamaktadır.  Öğrenci, bina tasarım sürecinde tüm proje yönetimi işlerinin nasıl düzenlendiğini, iş akışı ve büro organizasyonunun nasıl sağlandığını deneyimler.