Tasarım sürecinin teori ile uygulama arasındaki ortak paydası olan şantiye stajı, teoride alınan bilgilerin uygulanma aşamasında geliştirilmesinde ve kavranmasında yardımcı olmaktadır. İç mimarın piyasadaki rolü ve yetkilerininin iyice kavranması amaçlanmaktadır. Şantiye stajı, ince yapı işlerini kapsamaktadır; kapı ve pencere montajı, tüm ahşap doğramlar, yer döşemeleri, asma tavan, kartonpiyer, ara bölücü duvarlar, mobilya, ve bunun gibi ince yapı işine giren tüm faaliyetleri çözümleme ve kavrama yetisi kazandırmaktadır.  Staj süresi 30 iş günüdür.  Yapılan ve gözlemlenen tüm çalışmaların staj defterine günlük olarak yazılıp bölüm kurallarına uygun bir şekilde, gün ve  tarihleri de belirtilerek görsel destekli yazılı bir rapor şeklinde teslim edilmesi gerekmektedir.

Summer training I provides to interior design students the ability to understand how the design process works within the construction site and improve of the capability to gain experience to put theoretical knowledge in to practice. Also, students  comprehend interior architect’s role and responsibility at the construction site, in obtaining commissions, and accomplishing contracts, managing employees and selecting consultants, recommending project delivery ways, and forms of service contracts.  One of the main aims of the course is to teach students to comprehend to evaluate, record, and process information gathered during internship. The minimum time for the summer training is 30 days. Submission of a daily diary and a written report on experience will be required in accordance with the rules and regulations set by department.