Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiş olan özel hükümler kısmında yer alan başlıca sözleşme türlerinin, unsurları, hukuku nitelikleri, hüküm ve sonuçlar öğrenilecektir.