Klinik psikoloji alanında ilerlemek isteyen öğrencileri gözlem ve görüşme teknikleri konusunda
bilgilendirmek, sağlıklı bir değerlendirme görüşmesi yapabilmek için gerekli olan aktif dinleme, dikkat, empati kurma, olumlu ilişki kurma ve doğru soru sorma becerilerini kazandırmak dersin hedeflerindendir.