Yüksek Lisans programı ile ilgili temel bilgiler öğrenilecektir.