Obezite, zayıflık, anoreksiya, bulumia gibi yeme davranış bozukluklarında beslenme tedavisi hakkında yeni bilgiler öğrenmek, beslenme tedavi programları geliştirmek ve obezite, zayıflık, anoreksiya, bulumia gibi yeme davranış bozukluklarında beslenme tedavisi ve hastaya yaklaşım