Özel hukukun temel kavramları ve giriş hükümleri ile özel hukukun temel bilgileri öğretilecektir.