Öğrenciler bu derste, idari yargılama usulü hukukunun temel ilke ve esaslarını, idari yargılamada davanın açılmasından sonuçlandırılmasına değin aşamaları, dava türlerini ve idari yargıda kanun yollarını öğrenecektir.