Ceza yasalarının çocuklara özgü uygulama özellikleri, çocuk koruma kanunu çerçevesindeki düzenlemeler gibi çocuklara özgü hukuki konular işlenmektedir