Diyetle alınan makronutrientlerin sınıflandırılması yapılarak, fizikokimyasal özelliklerini ve kaynaklarını incelemek; metabolizma üzerine ve sağlık üzerine etkilerini değerlendirmek; farklı yaş ve cinsiyete göre günlük alım önerilerini karşılaştırmak, besin sanayinde kullanım amaçlarını değerlendirmektir. Ders içeriği, diyet makronutrientlerinin sınıflandırılması, fizikokimyasal özellikleri, kaynakları , günlük alım önerileri, metabolizması, fizyolojik fonksiyonları ve sağlık üzerine etkileri , besin sanayinde kullanım amaçlarıdır.