Besin mikrobiyolojisi prensiplerinin, önemli besin kaynaklı hastalıklar ve bu hastalıklarla diğer mikrobiyolojik problemlerin engellenmesi için uygulanması gereken yöntemlerin ve HACCP/ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi gereklerinin uygulamasının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin içeriğini, Besin mikrobiyolojisi, besin kontaminasyonu, besin zehirlenmeleri ve önlenmesi, kişisel sanitasyon, besin, mutfak ve araç-gereç sanitasyonunu sağlama ilkeleri, Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizleri (HACCP), ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi konuları oluşturacaktır.