Sosyal  Hizmet Mesleği açısından, Türk Aile Hukukunun genel ilkeleri ile bireysel haklar ve sorumluluklar anlamında, bilinmesi gereken konularda