Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı. Türkiye'deki  ve Dünya'daki durum. Toplumsal yapı içerisinde cinsiyet rolleri, vb. sosyal hizmet mesleği açısından öğrenciler bilgilendirilecektir.