Dilbiliminin temel kavramların, yöntemlerinin ve dallarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.