Diş hekimliği radyolojisi, tanı amaçlı uygulanan ileri radyografi yöntemleri ve klinik açıdan yorumlanması içerir.Hastaya uygulanacak cerrahi işlemlerde klink yardımcı personelin görevleri, operasyon öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler ve radyolojik işlemler anlatılmaktadır.Banyo solusyonu hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenler, röntgen cihazlarının tanıtımı ve dezenfeksiyonunun nasıl yapılması gerektiği ile ilgili temel konuları iyi bilmeleri gerekmektedir.