Yardımcı personelin ders eğitimi sonrasında radyolojik tetkiklerin uygulanması esnasında yapması gereken yükümlülüklerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.