Hücre ve dokuların histolojik özellikleri anlatılacaktır. Hücre membranı, sitoplazmasının yapısı, hücre organelleri ve dinamikleri, histokimyasal teknikler, epitel doku, bez epiteli, bağ ve destek doku, kan doku, kıkırdak doku, kemik doku, lenfoid doku, kas doku, sinir doku, ve deri histolojisi incelenecektir.


Histological properties of cells and tissues will be discussed. Cell membranes, cytoplasmic structure, cellular organelles and dynamics, histochemical techniques, epithelial tissue, glandular epithelia, connective tissue, blood, cartilage and bone, lymphoid tissue, muscle tissue, nervous tissue and skin histology will be covered