Temel kavramlar ve özellikleri; Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler; Zihin yetersizliği olan çocuklar; Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar; İşitme yetersizliği olan çocuklar; Öğrenme güçlüğü olan çocuklar; Duygu ve davranış bozukluğu olan çocuklar; Üstün zekâlı olan çocuklar; dil ve konuşma bozukluğu; fiziksel yetersizlik/süreğen hastalık; çoklu yetersizlik; duygu/davranış bozukluğu; sınıflandırma; yaygınlık ve görülme sıklığı; nedenler; tarama/tanılama; ekip;Özel gereksinimli çocukların eğitim-öğretim ortamları; Özel gereksinimli çocukların eğitimiyle ilgili uluslararası ve ulusal mevzuat ve getirileri ve Türkiye’de özel eğitimle ilgili örgütlenme yapısı; bilimsel dayanaklı uygulamalar; Özel eğitimde görev alan personelin rol ve sorumlulukları; aile kavramı ve özel eğitim ihtiyacı olan çocuğa sahip ailelerin özellikleri; özel eğitim ihtiyacı olan çocuğa ve ailelerine yönelik tutumlar; ailelere sunulan hizmetler, destekler ve yasal haklar.