Dersin Amacı: Bu ders periodontoloji kliniğinde muayene öncesinde hekimin ihtiyacı olan ortam ve şartların hazırlanmasını öğretmeyi ve muayene sırasında hekime gerekli el aletleri ve malzemelerin temini ğitimini vermeyi amaçlar. 

1. Hafta

Periodontal Terminoloji

2. Hafta

Periodontal Dokular ve Ana Fonksiyonları 

3. Hafta

Sağlıklı ve Hastalıklı Periodonsiyumun Klinik Özellikleri

4. Hafta

Periodontal Hastalıklar

5. Hafta

Oral Hijyen Eğitimi ve Oral Hijyen Eğitiminde Kullanılan Materyaller Hakkında Bilgi Verilmesi

6. Hafta

ARASINAV

7. Hafta

Periodontoloji Kliniğinde Kullanılan El Aletlerinin Tanıtılması 

8. Hafta

Periodontal Cerrahi Uygulamalarda Kullanılan El Aletlerinin Tanıtılması

9. Hafta

Periodontal El aletlerinin Sterilizasyonunun Anlatılması

10. Hafta

Periodontal Hasta Kayıt Formları

11. Hafta

Periodontal Tedavide Hasta Hazırlığı

12. Hafta

Dört Elle Çalışma Tekniği

13. Hafta

Hastaya Yapılması Gereken Post-Operatif İşlemler

14. Hafta

Hasta Kontrol Seansı

15. Hafta

Genel Tekrar ve Pratik Uygulamalar İle İlgili Bilgi Verilmesi

16. Hafta

FİNAL SINAVI