Öğrencinin belirlenen bir konu ile ilgili kaynak taraması, rapor etmesi ve sunması becerilerini kazandırır.