Bu dersin amacı öğrencilere şantiye yönetimi konusunu tanıtmak ve programlama teknik ve uygulamalarını kullanabilme yetisi kazandırarak teoriden faydalanıp gerçek proje yönetimine geçiş hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu kapsamda şantiye yönetimine giriş, yapı planlaması, organizasyon şeması, şantiye oluşturabilme, fiyatlandırma ve ihale; genel muhasebe kavramları, bilanço ve gelir tablosu, maliyet ve inşaat muhasebesi kuralları, bütçe ve program ile ilgili muhasebe kavramları; temel yönetim fonksiyonları, organizasyon planlaması, inşaat projelerinin planlanması ve kontrolü; iç mimarı ilgilendiren temel kanunlar; para, zamanın yönetimi, finans, vergi, fizibilite çalışmaları ve yatırımlar ve sözleşmeler ile ilgili rolü; genel yönetim kuralları; inşaat yönetimi, işlerin analiz edilmesi, programlama, performansın denetlenmesi, inşaat alanı organizasyonu, malların faturalandırılması, hesaplamalar, hakedişler ve büyük bir projenin yönetimi ile ilgili bilgiler verilmektedir. Ayrıca müşteri ilişkileri ve iş ilişkilerinin önemine de değinilecektir.