İnsan Kaynakları yönetimi dersi temel insan kaynaları yönetiminin temel fonksiyonlarının anlaşılmasını ve eleştirel bir gözle incelenmesini hedeflemektedir. Ders, insan kaynağı ihtiyacının belirlenmesi, nitelikli işgörenlerin belirlenmesi ve seçilmesi, eğitimi, kariyer ve performans yönetimi, tatmin ve motivasyonlarının sağlanması, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, ücretlendirilmesi, ve işten çıkarılması sürecini ve bu süreçle ilgili, örgütsel plan, politika ve uygulamaları ele alır.