Toplum Ağız Diş Sağlığı (TADS) The American Board of Dental Public Health’ e (Amerikan Toplum Ağız Diş Sağlığı Kurulu) göre;

Dental hastalıkları önleme ve kontrol etme, organize toplumsal aktiviteler aracılığı ile dental sağlığı geliştirme, iyileştirme bilim ve sanatıdır. Tek tek bireylere yönelik olmaktan çok, tüm topluma hizmet veren bir diş hekimliği uygulama alanıdır.
Bu dersin amacı toplumsal bir yaklaşım kazandırarak;

  1. Dental hastalıkların önlenmesi ve kontrolü,
  2. Çeşitli gruplar için farklı dental bakım programlarının uygulanması,
  3. Toplumun dental sağlık eğitimi,
  4. Araştırmalar ve araştırma bulgularının değerlendirilmesine yönelik bilgi vermek olacaktır.