Dersin amacı, konjenital ve sonradan gelişmiş ayak problemlerinin patomekaniğinin incelenerek fizyoterapi değerlendirmesi ve tedavi programlarının planlanması hakkında öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmaktır. Dersin kapsamında, ayağın fonksiyonel anatomisi ve biyomekaniği, konjtenital deformitelerin patomekaniği, ayağın şok abzorbe edici özellikleri, ayağın değerlendirilmesi ve uygun ayakkabı önerileri, nörolojik hastalıklarda ayak deformitelerinin değerlendirme ve tedavisi, sistemik hastalıklarda ayak problemlerinin değerlendirme ve tedavisi, diyabetik ayakta fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları, travmaya bağlı ayak problemlerinde uygun değerlendirme ve tedavi yaklaşımları, ayak bileği rekonstrüksiyonu, artrodez, artroplastiler ve tedavisi, travmatik, kongenital, metabolik ve diğer nedenlere bağlı olarak ayak ve alt ekstremitede ortaya çıkan fonksiyon bozukluklarında fonksiyonel bağımsızlığa yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları incelenecektir.