Öğrenci ilgi duyduğu bir konuda yada tez konusu ile ilgili literatür taraması yaparak bir sunum hazırlayıp, sunumunu sözel olarak gerçekleştirmesi, konu ile ilgili kendini geliştirmesi ve konuya hakim olacak bir şekilde savunması bu dersin temel başlıklarıdır. Tez ya da bir çalışma ile ilgili literatür taranması, planlanması, verilerin analizinde kullanılacak istatistiksel yöntemlerin belirlenmesi ile ilgili çalışmaları danışmanı rehberliğinde yapar. Tez ya da çalışma ile ilgili literatür taranması, çalışmanın planlanması, verilerin analizi, sunum yeteneğinin geliştirilmesi, tezin ya da çalışmanın planlanması, kanıta dayalı uygulamanın tanımlanması, uygun istatistiksel yöntemlerin seçilmesi, sunum hazırlanması, calışma ile ilgili güncel literatür çalışması ve tez hazırlığının başlangıcı ve komite sunumu ders içerikleridir.