Ders,medya
ve toplum ilişkisini ve karşılıklı etkileşimlerini siyasal,
kültürel, ekonomik ve teknolojik bağlamlara odaklı eleştirel bir
bakışla ele alacaktır. Yazılı ve görsel medya analizlerini
içeren tematik okumalar yoluyla medya ve toplum eleştirisine konu
olan güncel olaylar ve bunların toplumsal yansımalarında medyanın
oynadığı rol, medya üretim süreci, içerik ve
izleyici/kullanıcı-üretici ekseninde incelenecektir.