Yaratıcılığın gelişimi. Yaratıcılık kavramının gelişimine tarihsel bakış