Öğencilerin  derste öğrendiği bilgilerin. çalışma hayatında uygulamalarını görmelerini sağlamak