Temel kavramlar ve özellikleri; özel eğitim ihtiyacı olan bireyler; zihin yetersizliği olan çocuklar; otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar; işitme yetersizliği olan çocuklar; öğrenme güçlüğü olan çocuklar; duygu ve davranış bozukluğu olan çocuklar; üstün zekâlı olan çocuklar; dil ve konuşma bozukluğu; fiziksel yetersizlik/süreğen hastalık; çoklu yetersizlik; duygu/davranış bozukluğu; sınıflandırma; yaygınlık ve görülme sıklığı; nedenler; tarama/tanılama; ekip; özel gereksinimli çocukların eğitim-öğretim ortamları; özel gereksinimli çocukların eğitimiyle ilgili uluslararası ve ulusal mevzuat ve getirileri ve Türkiye’de özel eğitimle ilgili örgütlenme yapısı; bilimsel dayanaklı uygulamalar; özel eğitimde görev alan personelin rol ve sorumlulukları; aile kavramı ve özel eğitim ihtiyacı olan çocuğa sahip ailelerin özellikleri; özel eğitim ihtiyacı olan çocuğa ve ailelerine yönelik tutumlar; ailelere sunulan hizmetler, destekler ve yasal haklar gibi belli başlı amaçları içermektedir.