Bu dersin amacı, konjenital ve sonradan oluşan servikal, torakal, lumbal ve sakral bölge spinal kolon patolojilerde ileri düzey fizyoterapi değerlendirme ve tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi ve uygulanması gibi konularda bilgi ve beceri kazandırmaktır.Dersin kapsamında, servikal, torakal, lumbal ve sacral bölgenin biyomekaniksel özellikleri, spinal kolonun değerlendirilmesi, spinal kord yaralanmaları ile ilgili temel bilgiler, sakroiliak eklem ve pelvik bölgenin kinezyoloji, patomekaniği, değerlendirilmesi, servikal disk hernileri ve fizyoterapisi, lumbal disk hernileri ve fiyoterapisi, skolyoz değerlendirmesi ve tedavisi, spinal dejeneratif hastalıklar ve fizyoterapisi, spinal kord yaralanmalarında güncel değerlendirme yöntemleri ve uygulamaları, spinal kord yaralanmalarında kanıta dayalı yaklaşımlar, spinal kord yaralanmalarında gelişen komplikasyonlar ve bunlarla baş edebilme yöntemleri ele alınmaktadır