Bu ders Makina Elemanları I dersinin devamıdır. Bu dersin asıl amacı; standart ve genel mekanik elemanların tasarımında kullanılan modern ve klasik yöntemleri öğretmektir. Bu ders öğrencilere statik, dinamik, mukavemet, akışkanlar mekaniğine giriş, ısı transferi, ve özel mekanik parçaların tasarımındaki bilgilerin uygulamadaki kullanımını öğretmeyi amaçlar. Bu ders öğrencilerin standart mekanik parçaların analizlerini yapabilmesini , özel uygulamalarda doğru parçaları seçebilmesini, ve karışık mekanik altsistemlerin tasarımı hattında genel bir görüş kazanmasını sağlar. Daha önemli bir sonuç ise, bu dersin konusu olmayan mekanik parçaların bile tasarımında kullanılabilecek beceriler, anlayışlar ve metodlar geliştirmektir