Eğitim Yönetimi ve Planlaması Programı, günümüzün hızla değişen ve zorlu koşulları ile mücadele edebilecek donanıma sahip, eğitimi sürekli geliştirmeye kendini adamış seçkin liderler yetiştirir. Ayrıca, program ile eğitimde daha fazla okul gelişimine, uygun eğitim politikalarının oluşturulmasına ve hem sosyal adalet sorunlarına odaklanmış etkili yönetici liderlerin hem de öğretmen liderlerinin geliştirilmesine yönelik bilgi yaratma ve yaymak amaçlanmıştır. Programdan yetişen öğrencilerin hem eğitim kurumlarının geliştirilmesi sürecinde sahada rol almaları, hem de akademik anlamda yeni araştırmaların yapılması, sorunlara yeni çözüm önerileri getirilmesi ve projeler yapılması gibi akademik anlamda alana katkı sağlaması da beklenmektedir.

Eğitim Olanakları

Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitü bünyesinde yer alan program eğitim yönetimi kuram ve süreçleri, etkili liderlik ve proje yönetimi gibi dersleri içermektedir. Aynı zamanda, bilimsel araştırma yöntemlerini içeren programın temel amaçlarından biri de çağdaş yönetim anlayışı ve uygulamalarına bağlı olarak eğitim sisteminde yer almak isteyen araştırmacı ruhuna sahip ve çözüm üretebilen uzmanlar, nitelikli öğretim üyelerinin desteği ile kariyer hayatlarına bir adım önde başlayacaklardır.

Kariyer Alanları

Programdan mezun olanlar “Eğitim Yönetimi ve Planlaması Doktoru” unvanı alacaklardır. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması Doktora Programından mezun olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı hemen her eğitim kurumunda ihtiyaç duyulan kişiler olacaklardır. Bunun yanı sıra, üniversitelerde yönetici ve akademisyen olarak da çalışabileceklerdir.