Okçuluk branşının öğretilmesi, Öğretim basamaklamasının
değerlendirilmesi ve yarışma kurallarının incelenmesinden, tarihsel gelişimi,
Seçili bireysel sporunun tanımı, tarihçesi ve oyun kuralları ve malzeme
bilgisi, seçilmiş branşın temel öğretim modelleri,  uygulama biçimleri, farklı oyun seviyeleri ve
bunlara yönelik öğretim basamakları ve kullanılan malzemeler ve tesis, yeni
başlayanlara yönelik oyun durumları, temel teknik ve taktik  uygulamasının öğrenilmesi ve bunların
öğretilmesi,  okullarda ve ilk öğrenenler
düzeyinde nasıl ele alınacağına ve antrenman ortamlarına nasıl uyarlanacağına
yönelik oyun ve uygulama etkinlikleri, diğer yönüyle kulüplerin alt yapısında
görevli çalıştırıcılar öğrenme-öğretme sürecindeki temel işleyiş hakkında
bilgilendirilme, branşa özgü yarışmaların organizasyonu ve programları
geliştirme, antrenman modelleri, hareket analizi, temel öğretimdeki hata
tespiti ve öğretim bilgisi/becerilerin öğretimi.