Uzunluk, açı, zaman ve sıcaklık ölçümünü incelemenin yanı sıra, teorik olduğu kadar, ölçümle ilgili olarak da pratik olan pek çok problem incelenecektir: Ölçüm birimleri ve bunların kurulması, çoğaltılması ile ilgili standartları, ölçü birimlerinin korunması ve transferi ve standartları; kararlaştırılmış birimlere ve standartlara dayalı ölçüm yöntemleri; ölçüm hataları; ölçüm cihazları ve cihazları; ölçüm cihazlarının doğruluğu ve bakımı, endüstriyel muayene ve çeşitli teknikler ile her türlü ölçüm cihazının tasarımı, üretimi ve test edilmesi. Öğrenciler basit uzunluk ölçme cetvelleri veya bantları ile başlayan mikrometreler, termometreler, basınç göstergeleri, kuvvet transdüserleri ve diğerlerini içeren dijital ve analog ölçüm cihazları; ve atölye ortamında kullanımları hakkında deneyim kazanacaktır.